Toán lớp 4 trang 16 - Bài 46: Nhân các số có tận cùng là chữ số 0 - SGK Chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính. a) 33 x 40 Một đơn vị bộ đội đã tặng sữa cho học sinh Trường Tiểu học Bản Đông hai lần.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

a) 33 x 40

b) 314 x 50

c) 1 020 x 90

Phương pháp giải:

- Đặt tính

- Nhân lần lượt từ phải sang trái

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Số?

a) 1 giờ = …… phút

    24 giờ = …….. phút

b) 1 phút = …….. giây

    1 giờ = …….. giây

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi:

1 giờ = 60 phút ; 1 phút = 60 giây

Lời giải chi tiết:

a) 1 giờ = 60 phút

    24 giờ = 60 phút x 24 = 1440 phút

b) 1 phút = 60 giây

    1 giờ = 60 giây x 60 = 3 600 giây

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Một đơn vị bộ đội đã tặng sữa cho học sinh Trường Tiểu học Bản Đông hai lần. Lần thứ nhất 40 thùng, lần thứ hai 60 thùng. Mỗi thùng sữa đều có 24 hộp. Đơn vị bộ đội đó đã tặng cho học sinh tất cả …….. hộp sữa.

Phương pháp giải:

Cách 1:

- Tìm tổng số thùng sữa đã tặng = Số thùng sữa tặng lần thứ nhất + Số thùng sữa tặng lần thứ hai

- Số hộp sữa được tặng = Số hộp sữa trong mỗi thùng x số thùng

Cách 2:

- Tìm số hộp sữa đã tặng lần thứ nhất = Số hộp sữa trong mỗi thùng x số thùng

- Tìm số hộp sữa đã tặng lần thứ hai = Số hộp sữa trong mỗi thùng x số thùng

- Tìm tổng số hộp sữa đã tặng

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Lần 1: 40 thùng

Lần 2: 60 thùng

1 thùng: 24 hộp

Tất cả: ? hộp

Bài giải

Cách 1

Số thùng sữa đơn vị bộ đội đã tặng trong 2 lần là 40 + 60 = 100 (thùng)

Số hộp sữa đã tặng tất cả là 24 x 100 = 2 400 (hộp)

Vậy số cần điền vào chỗ trống là 2 400.

Cách 2:

Số hộp sữa đơn vị bộ đội đã tặng trong lần thứ nhất là 24 x 40 = 960 (hộp)

Số hộp sữa đơn vị bộ đội đã tặng trong lần thứ hai là 24 x 60 = 1 440 (hộp)

Số hộp sữa đã tặng tất cả là 960 + 1 440 = 2 400 (hộp)

Vậy số cần điền vào chỗ trống là 2 400.

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close