Toán lớp 4 trang 7 - Bài 40: Phép cộng các số tự nhiên - SGK Chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính. a) 822 305 + 143 484 Tính nhẩm. a) 5 000 + 6 000 + 5 000

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

a) 822 305 + 143 484

b) 723 575 + 823 918

c) 6 394 814 + 102 043

d) 29 126 524 + 3 310 662

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau

- Cộng lần lượt từ phải sang trái

Lời giải chi tiết:

Thực hành Câu 2

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm.

a) 5 000 + 6 000 + 5 000

b) 90 000 + 80 000 + 20 000

c) 4 000 + 60 000 + 6 000

d) 20 000 + 10 000 + 80 000 + 90 000

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán, kết hợp để nhóm các số có tổng là số tròn chục nghìn, tròn trăm nghìn với nhau

Lời giải chi tiết:

a) 5 000 + 6 000 + 5 000 = (5 000 + 5 000) + 6 000

                                        = 10 000 + 6 000 = 16 000

b) 90 000 + 80 000 + 20 000 = 90 000 + (80 000 + 20 000)

                                            = 90 000 + 100 000

                                             = 190 000

c) 4 000 + 60 000 + 6 000 = (4 000 + 6 000) + 60 000

                                        = 10 000 + 60 000

                                        = 70 000

d) 20 000 + 10 000 + 80 000 + 90 000

= (20 000 + 80 000) + (10 000 + 90 000)

= 100 000 + 100 000 = 200 000

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Tính bằng cách thuận tiện.

a) 350 000 + 470 000 + 150 000 + 30 000

b) 280 000 + 640 000 + 360 000 + 720 000

c) 590 000 + 19 000 + 81 000 + 410 000

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán, kết hợp để nhóm các số có tổng là số tròn trăm nghìn, tròn triệu với nhau

Lời giải chi tiết:

a) 350 000 + 470 000 + 150 000 + 30 000

= (350 000 + 150 000) + (470 000 + 30 000)

= 500 000 + 500 000

= 1 000 000

b) 280 000 + 640 000 + 360 000 + 720 000

= (280 000 + 720 000) + (640 000 + 360 000)

= 1 000 000 + 1 000 000

= 2 000 000

c) 590 000 + 19 000 + 81 000 + 410 000

= (590 000 + 410 000) + (19 000 + 81 000)

= 1 000 000 + 100 000

= 1 100 000

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

Số?

a) ……. – 4 800 000 = 5 000 000

b) …… - 700 000 = 7 300 000

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) ……. – 4 800 000 = 5 000 000

   5 000 000 + 4 800 000 = 9 800 000

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 9 800 000

b) …… - 700 000 = 7 300 000

7 300 000 + 700 000 = 8 000 000

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 8 000 000

Luyện tập Câu 3

Video hướng dẫn giải

Trong một năm, trang trại Sữa Xanh đã dùng 240 000 tấn rơm; trang trại Sữa Hồng dùng nhiều hơn trang trại Sữa Xanh là 12 000 tấn. Hỏi trong một năm cả hai trang trại đã dùng hết bao nhiêu tấn rơm?

Phương pháp giải:

- Số tấn rơm trang trại Sữa Hồng dùng = Số tấn rơm trang trại Sữa Xanh đã dùng + 12 000 tấn

- Tìm tổng số tấn rơm cả hai trang trại đã dùng

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Sữa Xanh: 240 000 tấn

Sữa Hồng: nhiều hơn 12 000 tấn

Tất cả: ? tấn

Bài giải

Trong một năm, trang trại Sữa Hồng đã dùng hết số tấn rơm là:

240 000 + 12 000 = 252 000 (tấn)

Số tấn rơm cả hai trang trại đã dùng là:

240 000 + 252 000 = 492 000 (tấn)

Đáp số: 492 000 tấn rơm

Thử thách

Video hướng dẫn giải

Khi nghe thông báo về số lượng bò sữa của Hà Nội, Lâm Đồng và Thanh Hóa, bạn Tiến chỉ kịp viết được các số liệu như sau:

Em hãy giúp bạn Tiến xác định số bò sữa của mỗi tỉnh, thành trên, biết rằng:

- Tổng số bò sữa của Hà Nội và Lâm Đồng là 39 853 con.

- Tổng số bò sữa của Lâm Đồng và Thanh Hóa là 36 175 con.

Lời giải chi tiết:

Ta có: Tổng số bò sữa của Hà Nội và Lâm Đồng là 39 853 con

Mà 24 410 + 15 443 = 39 853

Vậy số bò sữa của tỉnh Thanh Hóa là 11 765 con.

Số bò sữa của tỉnh Lâm Đồng là 36 175 - 11 765 = 24 410 (con)

Số bò sữa của Hà Nội là 15 443 con.

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close