Toán lớp 4 trang 18 - Bài 48: Em làm được những gì - SGK Chân trời sáng tạo

Tính nhẩm. a) 83 x 10 Số? a) 1m2 = ……. dm2

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm.

a) 83 x 10

b) 710 x 100

c) 6 200 x 1 000

Phương pháp giải:

Khi nhẩm nhẩm một số tự nhiên với 10, 100, 1 000, .... ta viết thêm một, hai, ba, ... chữ số 0 vào bên phải số đó

Lời giải chi tiết:

a) 83 x 10 = 830

b) 710 x 100 = 71 000

c) 6 200 x 1 000 = 6 200 000

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Số?

a) 1m2 = ……. dm2

24m2 = ……….. dm2

500 dm2 = ………. m2

b) 1m2 = ……… cm2

892m2 = ……….cm2

300 000 cm2 = ……….m2

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi:

1m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2

Lời giải chi tiết:

a) 1m2 = 100 dm2

24m2 = 2 400 dm2

500 dm2 = 5 m2

b) 1m2 = 10 000 cm2

892m2 = 8 920 000 cm2

300 000 cm2 = 30 m2

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính

a) 812 x 40

6 320 x 70

b) 816 x 42

2 970 x 38

Phương pháp giải:

- Đặt tính

- Nhân lần lượt từ phải sang trái

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Tìm các biểu thức có giá trị bằng nhau:

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất kết hợp, nhân một số với một tổng hoặc một hiệu để nối hai biểu thức có giá trị bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

5 x 360 x 200 = 360 x (5 x 200) = 360 x 1 000

360 x 54 + 360 x 46 = 360 x (54 + 46) = 360 x 100

360 x 54 – 360 x 44 = 360 x (54 – 44) = 360 x 10

Ta nối như sau:

Câu 5

Video hướng dẫn giải

Tính bằng cách thuận tiện.

a) 2 x 76 x 500

b) 5 x 300 x 800

c) 70 x 21 + 30 x 21

d) 81 x 28 – 81 x 18

Phương pháp giải:

a, b) Áp dụng tính chất giao hoán, kết hợp để nhóm các số có tổng là số tròn nghìn với nhau

c) Áp dụng công thức: a x b + a x c = a x (b + c)

d) Áp dụng công thức:  a x b – a x c = a x (b – c)

Lời giải chi tiết:

a) 2 x 76 x 500 = (2 x 500) x 76

                        = 1 000 x 76

                        = 76 000

b) 5 x 300 x 800 = (5 x 800) x 300

                           = 4 000 x 300

                           = 1 200 000

c) 70 x 21 + 30 x 21 = 21 x (70 + 30)

                                = 21 x 100

                                = 2 100

d) 81 x 28 – 81 x 18 = 81 x (28 – 18)

                                 = 81 x 10 = 810

Câu 6

Video hướng dẫn giải

Chú Tư muốn lát kín nền một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6 m, chiều rộng 4 m. Chú dùng các viên gạch hình vuông bằng nhau, một loại màu trắng và một loại màu đỏ. Biết rằng để lát 1 m2 nền nhà cần 25 viên gạch và số gạch màu đỏ ít hơn gạch màu trắng 200 viên. Tính số viên gạch màu đỏ chú Tư cần dùng để lát nền căn phòng đó. (Coi diện tích mạch gạch không đáng kể)

Phương pháp giải:

- Tìm diện tích nền của căn phòng = chiều dài x chiều rộng

- Tìm số viên gạch cần dùng để lát nền = số viên gạch để lát 1 m2 nền nhà x diện tích nền căn phòng

- Số viên gạch màu đỏ = (tổng – hiệu) : 2

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Căn phòng hình chữ nhật

Chiều dài: 6 m

Chiều rộng: 4 m

1m2: 25 viên gạch

Gạch đỏ: nhiều hơn gạch trắng 200 viên

Gạch đỏ: ? viên

Bài giải

Diện tích nền của căn phòng là:

6 x 4 = 24 (m2)

Số viên gạch cần dùng để lát nền căn phòng là:

25 x 24 = 600 (viên gạch)

 Số viên gạch màu đỏ cần dùng là:

(600 – 200) : 2 = 200 (viên gạch)

Đáp số: 200 viên gạch

Khám phá

Video hướng dẫn giải

Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11.

  • Tổng hai chữ số của số đó bé hơn 10.

  • Tổng hai chữ số của số đó bằng 10 hoặc lớn hơn 10.

Nhân nhẩm:.

34 x 11 ; 28 x 11 ; 11 x 95

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi nêu cách nhân nhẩm cho từng trường hợp.

Lời giải chi tiết:

Cách nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

  • Nếu tổng hai chữ số của số đó bé hơn 10 ta viết tổng hai chữ số vừa tìm được vào giữa hai chữ số.
  • Tổng hai chữ số của số đó bằng 10 hoặc lớn hơn 10, ta viết chữ số hàng đơn vị của tổng vừa tìm được vào giữa hai chữ số và cộng thêm số đã nhớ vào chữ số hàng trăm.

34 x 11 = 374

28 x 11 = 308

11 x 95 = 1045

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close