Toán lớp 4 trang 82 - Bài 78: Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất - SGK Chân trời sáng tạo

Quan sát biểu đồ trên rồi trả lời câu hỏi. a) Mỗi khối lớp có bao nhiêu học sinh học trực tuyến?

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Hình dưới đây là biểu đồ biểu thị số học sinh tham gia học trực tuyến của một trường tiểu học.

 

Quan sát biểu đồ trên rồi trả lời câu hỏi.

a) Mỗi khối lớp có bao nhiêu học sinh học trực tuyến?

    Khối lớp nào có nhiều học sinh học trực tuyến nhất ?

    Khối lớp nào có ít học sinh học trực tuyến nhất ?

b) Trung bình mỗi khối lớp có bao nhiêu học sinh học trực tuyến?

Phương pháp giải:

a) Quan sát biểu đồ để trả lời câu hỏi

b) Số học sinh trung bình mỗi khối học trực tuyến = tổng số học sinh học trực tuyến : số khối

Lời giải chi tiết:

a) Số học sinh học trực tuyến ở mỗi khối là:

Khối lớp 1: 190 học sinh

Khối lớp 2: 214 học sinh

Khối lớp 3: 184 học sinh

Khối lớp 4: 210 học sinh

Khối lớp 5: 202 học sinh

Khối lớp 2 có nhiều học sinh học trực tuyến nhất.

    Khối lớp 3 có ít học sinh học trực tuyến nhất.

b) Trung bình mỗi khối có số học sinh học trực tuyến là:

(190 + 214 + 184 + 210 + 202) : 5 = 200 (học sinh)

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Trò chơi Ai lấy được nhiều thẻ mang số chẵn nhất?

Trò chơi dành cho một nhóm bạn.

Có 10 tấm thẻ như dưới đây, các tấm thẻ được lật úp trên bàn.

Các bạn lần lượt thay nhau, mỗi lần lấy một tấm thẻ.

- Nếu tấm thẻ mang số chẵn thì bạn đó được vẽ một vạch vào bảng con của mình.

- Sau đó, thẻ được lật úp và để lại bàn.

Sau khi mỗi bạn thực hiện 10 lần lấy thẻ, cả nhóm thống kê xem ai lấy được nhiều lần thẻ mang số chẵn nhất.

Phương pháp giải:

Học sinh thực hiện trò chơi

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close