Toán lớp 4 trang 70 - Bài 30: Đo góc - góc nhọn, góc tù, góc bẹt - SGK Chân trời sáng tạo

Đo các góc dưới đây bằng thước đo góc rồi nêu số đo mỗi gócTrong các góc dưới đây, góc nào là: góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt?

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Nói theo mẫu.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi nói theo mẫu

Lời giải chi tiết:

Góc vuông đỉnh I; cạnh IH, IK có số đo bằng 90o

Góc tù đỉnh O; cạnh OP, OQ có số đo lớn hơn 90o

Góc bẹt đỉnh T; cạnh TS, TU có số đo bằng 180o

Thực hành Câu 2

Video hướng dẫn giải

Thực hiện các động tác tạo hình các loại góc đã học.

 

Phương pháp giải:

Học sinh tự thực hiện

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện

Thực hành Câu 3

Video hướng dẫn giải

a) Đo các góc dưới đây bằng thước đo góc rồi nêu số đo mỗi góc.

b) Trong các góc vừa đo, góc nào là: góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt?

Phương pháp giải:

Dùng thước đo góc để đo các góc, từ đó xác định góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt

Lời giải chi tiết:

a) Góc đỉnh B, cạnh BA, BC có số đo là 120o

Góc đỉnh E, cạnh ED, EG có số đo là 90o

Góc đỉnh M, cạnh MH, MK có số đo là 180o

Góc đỉnh O, cạnh OX, OY có số đo là 60o

b)

– Góc nhọn đỉnh O, cạnh OX, OY

- Góc vuông đỉnh E, cạnh ED, EG

- Góc tù đỉnh B, cạnh BA, BC

- Góc bẹt đỉnh M, cạnh MH, MK

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trong các góc dưới đây, góc nào là: góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt?

 

Phương pháp giải:

Dùng thước đo góc để đo các góc, từ đó xác định góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt

Góc nhọn có số đo bé hơn 90o

Góc vuông có số đo bằng 90o

Góc tù có số đo lớn hơn 90o

Góc bẹt có số đo bằng 180o

Lời giải chi tiết:

- Góc nhọn: Góc đỉnh B, góc đỉnh C

- Góc vuông: Góc đỉnh A, góc đỉnh D

- Góc tù: Góc đỉnh E

- Góc bẹt: Góc đỉnh H

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close