Toán lớp 4 trang 88 - Ôn tập học kì 1 - Ôn tập hình học và đo lường - SGK Chân trời sáng tạo

Đo các góc dưới đây bằng thước đo góc rồi nêu số đo mỗi góc. Quan sát dãy các hình dưới đây. Hình thứ chín có bao nhiêu khối lập phương ?

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Đo các góc dưới đây bằng thước đo góc rồi nêu số đo mỗi góc.

 

Phương pháp giải:

Dùng thước đo góc để xác định số đo mỗi góc.

Lời giải chi tiết:

Góc đỉnh N, cạnh NM, NP có số đo là 90o

Góc đỉnh B, cạnh BA, BC có số đo là 60o

Góc đỉnh E, cạnh ED, EK có số đo là 120o

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Câu nào đúng, câu nào sai?

Trong hình vẽ bên, tứ giác ABCD có:

a) 2 góc vuông và 2 góc nhọn.

b) Hai cạnh AB và DC cùng vuông góc với cạnh AD.

c) Cạnh AB song song với cạnh DC.

d) Cạnh AD song song với cạnh BC.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định các câu đúng, câu sai.

Lời giải chi tiết:

a) Sai vì tứ giác ABCD có 2 góc vuông, 1 góc nhọn và 1 góc tù

b) Đúng

c) Đúng

d) Sai vì cạnh AD không song song với cạnh BC

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Vẽ hình (theo mẫu).

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Xếp hình.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện

Câu 5

Video hướng dẫn giải

Quan sát dãy các hình dưới đây.

Hình thứ chín có bao nhiêu khối lập phương ?

Phương pháp giải:

Tìm quy luật sắp xếp các khối lập phương ở các hình để xác định số khối lập phương ở hình thứ chín

Lời giải chi tiết:

Hình thứ nhất có 2 khối lập phương

Hình thứ hai có 2 + 3 = 5 khối lập phương

Hình thứ ba có 2 + 3 + 4 = 9 khối lập phương

Hình thứ tư có 2 + 3 + 4 + 5 = 14 khối lập phương

Hình thứ năm có 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 20 khối lập phương

Hình thứ sáu có 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 27 khối lập phương

Hình thứ bảy có 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 35 khối lập phương

Hình thứ tám có 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 44 khối lập phương

Hình thứ chín có 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 54 khối lập phương

Vậy hình thứ chín có 54 khối lập phương.

Câu 6

Video hướng dẫn giải

>,<, =

a) 1 giờ 30 phút ...... 130 phút

5 thế kỉ 48 năm ....... 548 năm

8 phút 20 giây ....... 480 giây

b) 10 cm2 ...... 1 dm2

     1m2 ........ 100 dm2

    36m2 ........ 360 dm2

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi:

1 giờ = 60 phút  ;  1 thế kỉ = 100 năm

1 phút = 60 giây  ;  1m2 = 100 dm2  ;  100 cm2 = 1 dm2

Lời giải chi tiết:

a)

+) 1 giờ 30 phút ...... 130 phút

1 giờ 30 phút = 60 phút + 30 phút = 90 phút

Vậy 1 giờ 30 phút < 130 phút

+) 5 thế kỉ 48 năm = 548 năm

+) 8 phút 20 giây ....... 480 giây

    8 phút 20 giây = 480 giây + 20 giây = 500 giây

   Vậy 8 phút 20 giây > 480 giây

b) 10 cm2 < 1 dm2

     1m2 = 100 dm2

    36m2 > 360 dm2

Câu 7

Video hướng dẫn giải

Bạn An ghi chép số đo diện tích của một số đồ vật nhưng quên viết đơn vị đo. Em hãy giúp bạn tìm đơn vị đo thích hợp.

a) Viên gạch men hình vuông lát nền có diện tích 16 ......

b) Diện tích mỗi chiếc nhãn vở là 28 .....

c) Diện tích phòng học là 48 ......

Phương pháp giải:

Ước lượng diện tích mỗi đồ vật rồi viết đơn vị đo thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Viên gạch men hình vuông lát nền có diện tích 16 dm2

b) Diện tích mỗi chiếc nhãn vở là 28 cm2

c) Diện tích phòng học là 48 m2

Câu 8

Video hướng dẫn giải

Số?

Bác Ba muốn lát nền một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 9 m, chiều rộng 3 m. Bác dự định dùng các viên gạch hình vuông cạnh 4 dm hoặc 6 dm.

a) Để các viên gạch lát nền được nguyên vẹn, bác Ba sẽ sử dụng loại gạch có cạnh dài ...... dm. Biết diện tích các mạch gạch (mạch vữa) không đáng kể.

b) Nếu lát các viên gạch đã chọn thành một hàng theo hết chiều dài căn phòng thì hàng gạch đó có .....  viên.

Khi lát gạch kín nền căn phòng, sẽ có ..... hàng gạch như vậy.

Bác Ba sẽ phải dùng tất cả ...... viên gạch để lát kín nền căn phòng đó.

Lời giải chi tiết:

a) Đổi 9m = 90 dm, 3 m = 30 dm

Để các viên gạch lát nền được nguyên vẹn thì chiều dài và chiều rộng của căn phòng phải chia hết cho độ dài cạnh của viên gạch.

Vậy bác Ba sẽ sử dụng loại gạch có cạnh dài 6 dm.

b) Nếu lát các viên gạch đã chọn thành một hàng theo hết chiều dài căn phòng thì hàng gạch đó có 90 : 6 = 15 viên.

Khi lát gạch kín nền căn phòng, sẽ có 30 : 6 = 5 hàng gạch như vậy.

Bác Ba sẽ phải dùng tất cả 15 x 5 = 75 viên gạch để lát kín nền căn phòng đó.

Khám phá

Video hướng dẫn giải

Loài rùa trên đảo An-đa-bra (Aldabra, châu Phi) dài hơn 1 m và được mệnh danh là loài sống lâu nhất thế giới. Có một con rùa từng sống ở vườn bách thú từ năm 1875 và chết vào năm 2006. Con rùa này đến vườn bách thú từ thế kỉ ..... và chết vào thế kỉ .....

Cá voi xanh là loài động vật lớn nhất thế giới, trung bình mỗi con cá cái dài 24m, có con nặng tới 180 tấn. Quả tim cá voi xanh nặng khoảng 600 kg, mạch máu của chúng to đến mức ta có thể bơi trong đó.

Nếu mỗi con voi nặng 5 tấn thì ........... con voi mới nặng bằng 1 con cá voi xanh kể trên.

Phương pháp giải:

Số cần tìm bằng = Cân nặng của một con cá voi xanh : cân nặng của một con voi

Lời giải chi tiết:

Loài rùa trên đảo An-đa-bra (Aldabra, châu Phi) dài hơn 1 m và được mệnh danh là loài sống lâu nhất thế giới. Có một con rùa từng sống ở vườn bách thú từ năm 1875 và chết vào năm 2006. Con rùa này đến vườn bách thú từ thế kỉ XIX và chết vào thế kỉ XXI.

 

Cân nặng của một con cá voi xanh gấp cân nặng của một con voi số lần là:

                                          180 : 5 = 36 (lần)

Vậy:  Nếu mỗi con voi nặng 5 tấn thì 36 con voi mới nặng bằng 1 con cá voi xanh kể trên.

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close