Toán lớp 4 trang 60 - Bài 71: Trừ hai phân số cùng mẫu số - SGK Chân trời sáng tạo

Viết số bị trừ dưới dạng phân số rồi tính.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

 

 

Tính.

a) $\frac{2}{3} - \frac{1}{3}$                                   

b) $\frac{7}{{12}} - \frac{5}{{12}}$                      

c) $\frac{{17}}{{21}} - \frac{{10}}{{21}}$

 

Phương pháp giải:

Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ các tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

 

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{{2 - 1}}{3} = \frac{1}{3}$                 

b) $\frac{7}{{12}} - \frac{5}{{12}} = \frac{{7 - 5}}{{12}} = \frac{2}{{12}} = \frac{1}{6}$  

c) $\frac{{17}}{{21}} - \frac{{10}}{{21}} = \frac{{17 - 10}}{{21}} = \frac{7}{{21}} = \frac{1}{3}$

 

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

 

 

Viết số bị trừ dưới dạng phân số rồi tính.

a) $1 - \frac{1}{3}$           

b) $1 - \frac{6}{9}$           

c) $2 - \frac{2}{5}$

 

Phương pháp giải:

Viết số bị trừ dưới dạng phân số có mẫu số bằng mẫu số của phân số kia.

 

Lời giải chi tiết:

a) $1 - \frac{1}{3} = \frac{3}{3} - \frac{1}{3} = \frac{{3 - 1}}{3} = \frac{2}{3}$          

b) $1 - \frac{6}{9} = \frac{9}{9} - \frac{6}{9} = \frac{{9 - 6}}{9} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$    

c) $2 - \frac{2}{5} = \frac{{10}}{5} - \frac{2}{5} = \frac{{10 - 2}}{5} = \frac{8}{5}$

 

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

 

 

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

 

Phương pháp giải:

- Tìm độ dài sợi dây thứ hai = Độ dài sợi dây thứ nhất - $\frac{1}{8}$

- Tìm độ dài sợi dây thứ ba = Độ dài sợi dây thứ hai - $\frac{3}{8}$

 

Lời giải chi tiết:

Đội dài sợi dây thứ hai là:

$\frac{7}{8} - \frac{1}{8} = \frac{6}{8}$ (m)

Độ dài sợi dây thứ ba là:

$\frac{6}{8} - \frac{3}{8} = \frac{3}{8}$ (m)

Đáp số: $\frac{3}{8}$ m

 

Lý thuyết

 

 

 

 

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

>> Xem chi tiết: Lý thuyết: Bài 71. Trừ hai phân số cùng mẫu số

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close