Toán lớp 4 trang 15 - Bài 45: Nhân với 10, 100, 1 000, ... Chia cho 10, 100, 1 000, ... - SGK Chân trời sáng tạo

Tính nhẩm. a) 113 x 10 Giúp bạn đi theo các phép tính có kết quả bé hơn 4 000 để đến sân bóng đá.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm.

a) 113 x 10

810 : 10

b) 234 x 100

7 000 : 100

c) 3 570 x 1 000

650 000 : 1 000

Phương pháp giải:

- Khi nhẩm nhẩm một số tự nhiên với 10, 100, 1 000, .... ta viết thêm một, hai, ba, ... chữ số 0 vào bên phải số đó

- Khi chia nhẩm số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, .... cho 10, 100, 1 000, .... ta bớt đi một, hai, ba, ... chữ số 0 ở bên phải số đó.

Lời giải chi tiết:

a) 113 x 10 = 1 130

    810 : 10 = 81

b) 234 x 100 = 23 400

    7 000 : 100 = 70

c) 3 570 x 1 000 = 3 570 000

    650 000 : 1 000 = 650

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi:

 1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm

Lời giải chi tiết:

a) 17 m = 170 dm

30 dm = 3 m

b) 136 m = 13 600 cm

52 000 cm = 520 m

c) 8 m = 8 000 mm

91 000 mm = 91 m

Vui học

Video hướng dẫn giải

Giúp bạn đi theo các phép tính có kết quả bé hơn 4 000 để đến sân bóng đá.

Phương pháp giải:

- Tính nhẩm để xác định các phép tính có kết quả bé hơn 4 000 dẫn đến sân bóng đá:

+ Khi nhẩm nhẩm một số tự nhiên với 10, 100, 1 000, .... ta viết thêm một, hai, ba, ... chữ số 0 vào bên phải số đó

+ Khi chia nhẩm số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, .... cho 10, 100, 1 000, .... ta bớt đi một, hai, ba, ... chữ số 0 ở bên phải số đó.

Lời giải chi tiết:

Để đến sân bóng đá có thể đi theo con đường sau:

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close