Lý thuyết: Bài 55. Hình thoi

Lý thuyết: Bài 55. Hình thoi

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

      Hình thoi ABCD có:

  • AB và DC là hai cạnh đối diện
  • AD và BC là hai cạnh đối diện
  • Cạnh AB song song với cạnh DC
  • Cạnh AD song song với cạnh BC
  • AB = BC = CD = DA

Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và độ dài bốn cạnh bằng nhau.

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close