Lý thuyết: Bài 32. Hai đường thẳng song song

Hai đường thẳng song song

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

  • Kéo dài hai cạnh AB và DC của hình chữ nhật ABCD ta được hai đường thẳng song song với nhau.

  • AB và DC là hai đường thẳng song song với nhau

Hai đường thẳng song song với nhau không bao giờ cắt nhau 

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close