Lý thuyết: Bài 75. Phép chia phân số

Phép chia phân số

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Ví dụ 1: Một hình chữ nhật có diện tích $\frac{3}{4}$ m2, chiều rộng là $\frac{1}{2}$m. Tính chiều dài hình chữ nhật đó.

$\frac{3}{4}:\frac{1}{2} = ?$

Hình chữ nhật màu xanh có diện tích là $\frac{3}{4}$ m2 và chiều rộng $\frac{1}{2}$ m.

Theo hình vẽ ta có chiều dài hình chữ nhật là $\frac{3}{2}$ m

Vậy $\frac{3}{4}:\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$

Thực hiện phép nhân $\frac{3}{4} \times \frac{2}{1} = \frac{3}{2}$

Nhận xét $\frac{3}{4}:\frac{1}{2} = \frac{3}{4} \times \frac{2}{1} = \frac{3}{2}$

Để thực hiện phép chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Ví dụ 2: $\frac{5}{{18}}:\frac{5}{6} = \frac{5}{{18}} \times \frac{6}{5} = \frac{1}{3}$

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close