Lý thuyết: Bài 72. Trừ hai phân số khác mẫu số

Trừ hai phân số khác mẫu số

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Thực hiện phép trừ hai phân số khác mẫu số:

Ví dụ: $\frac{3}{5} - \frac{2}{{15}} = \frac{9}{{15}} - \frac{2}{{15}} = \frac{{9 - 2}}{{15}} = \frac{7}{{15}}$

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số đó

 

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close