Vòng đời của sinh vật

Vòng đời của sinh vật là gì?

VÒNG ĐỜI CỦA SINH VẬT

Vòng đời của sinh vật là gì?

Vòng đời của sinh vật là khoảng thời gian tính từ khi cơ thể được sinh ra, lớn lên, phát triển thành cơ thể trưởng thành, sinh sản tạo ra các cá thể mới, già đi rồi chết.

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close