Các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của sinh vật

Các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của sinh vật là gì ?

Một số yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ con người là gì?

Yếu tố bên trong: là yếu tố di truyền

Yếu tố bên ngoài:

  • Chế độ ăn uống

  • Tập thể dục, thể thao

  • Lối sống lành mạnh, thái độ sống tích cực

  • Môi trường sống không bị ô nhiễm

Ví dụ minh họa:

Chế độ ăn uống không hợp lý có thể gây ra các bệnh tật làm giảm tuổi thọ ở người.

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close