Các yếu tố chi phối sự phát triển ở thực vật có hoa

Các nhân tố chi phối quá trình phát triển của thực vật có hoa là gì?

CÁC YẾU TỐ CHI PHỐI SỰ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA

Các nhân tố chi phối quá trình phát triển của thực vật có hoa là gì?

Nhân tố bên trong:

  • Yếu tố bên trong: tuỳ từng loài, thực vật ra hoa khi đến độ tuổi nhất định
  • Hormone: tương quan về nồng độ giữa các hormone quyết định đến sự chuyển từ giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng sang giai đoạn sinh sản ở thực vật

Nhân tố bên ngoài:

  • Ánh sáng: sự ra hoa của nhiều loài thực vật phụ thuộc vào tương quan độ dài ngày và đêm gọi là quang chu kì
  • Nhiệt độ: một số loài cây chỉ ra hoa khi có khoảng thời gian tiếp xúc với nhiệt độ thấp, hiện tượng này gọi là sự xuân hoá
  • Chất dinh dưỡng: ảnh hưởng đến thời gian và khả năng ra hoa của thực vật

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close