Dấu hiệu đặc trưng của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

Các dấu hiệu đặc trưng của quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật là gì?

Các dấu hiệu đặc trưng của quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật là gì?

  • Tiếp nhận các chất từ môi trường và vận chuyển các chất

  • Biến đổi các chất kèm theo chuyển hóa năng lượng ở tế bào

  • Thải các chất vào môi trường

  • Điều hòa

Ví dụ minh họa: 

Cơ thể người lấy thức ăn vào sau đó biến đổi hóa học và thải ra ngoài các chất dư thừa (chất thải) mà cơ thể không hấp thụ được

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close