Cơ chế cảm ứng ở sinh vật

Cơ chế cảm ứng ở sinh vật là gì?

Cơ chế cảm ứng ở sinh vật là gì?

Cảm ứng được thực hiện thông qua các bộ phận:

  • Tiếp nhận kích thích

  • Dẫn truyền kích thích

  • Xử lí kích thích và đáp ứng.

Ví dụ minh họa:

Phản xạ ở người

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close