Các loại miễn dịch

Hệ miễn dịch ở người gồm những gì? Các loại miễn dịch là gì?

Hệ miễn dịch ở người gồm những gì?

 

Các loại miễn dịch là gì?

Miễn dịch không đặc hiệu: 

  • Là khả năng tự bảo vệ sẵn có ở động vật và người từ khi mới sinh ra mà không cần có sự tiếp xúc với kháng nguyên

  • Không có tính đặc hiệu với tất cả tác nhân gây bệnh

  • Có tính bẩm sinh, di truyền được.

  • Có ở cả động vật không xương sống và động vật có xương sống.

Miễn dịch đặc hiệu:

  • Là phản ứng đặc hiệu của cơ thể chống lại các kháng nguyên khi chúng xâm nhập vào cơ thể

  • Gồm 2 loại: miễn dịch dịch thể và miễn dịch qua trung gian tế bào.


 

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close