Khái niệm và vai trò của quang hợp

Quang hợp là gì? Vai trò của quang hợp là gì?

Quang hợp là gì?

Quang hợp ở thực vật là quá trình lục lạo hấp thụ và sử dụng năng lượng ánh sáng để chuyển hóa CO2 và nước thành các hợp chất hữu cơ C6H12O6 đồng thời giải phóng O2.

Vai trò của quang hợp là gì?

  • Cung cấp nguồn chất hữu cơ vô cùng đa dạng và phong phú, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của hầu hết các sinh vật trên Trái Đất

  • Cung cấp nguồn chất hữu cơ là nguyên liệu, nhiên liệu cho các ngành công nghiệp, xây dựng, ý dược. 

  • Cung cấp năng lượng lớn duy trì hoạt động của sinh giới

  • Cân bằng O2/CO2 trong khí quyển

Ví dụ minh họa:

Quang hợp tạo ra glucose và O2 cung cấp nguồn hữu cơ đa dạng cho sinh vật, đồng thời tạo O2 giúp cân bằng khí quyển

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close