Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng đối với sinh vật

Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng đối với sinh vật là gì?

Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng đối với sinh vật là gì?

  • Cung cấp cho quá trình tạo chất sống của cơ thể, hình thành tế bào, cơ quan, cơ thể

  • Tích lũy và giải phóng năng lượng phục vụ cho các hoạt động sống

  • Thải các chất độc, cặn bã dư thừa ra khỏi cơ thể

Ví dụ minh họa: 

  • Hô hấp tạo ra năng lượng ATP cung cấp cho các hoạt động sống của sinh vật

  • Bài tiết giúp thải các chất cặn bã dư thừa ra khỏi cơ thể

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close