Tuổi thọ của sinh vật

Tuổi thọ của sinh vật là gì?

TUỔI THỌ CỦA SINH VẬT


Tuổi thọ của sinh vật là gì?

  • Tuổi thọ của sinh vật là thời gian sống của một sinh vật

  • Tuổi thọ trung bình của một loài sinh vật là thời gian sống trung bình của các cá thể trong loài.

Ví dụ minh họa:

Tuổi thọ của muỗi vằn châu Á là 21 ngày

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close