Ứng dụng hormone trong thực tiễn

Ứng dụng hormone trong thực tiễn là gì?

ỨNG DỤNG CỦA HORMONE TRONG THỰC TIỄN

Ứng dụng của hormone trong thực tiễn là gì?

 Để nâng cao hiệu quả tác động khi sử dụng hormone ngoại sinh, cần tuân thủ các nguyên tắc:

  • Đúng liều lượng

  • Đúng nồng độ

  • Đảm bảo tính đối kháng và sự phối hợp giữa các loại hormone.

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close