Phân loại tập tính

Tập tính bẩm sinh là gì? Tập tính học được là gì?

PHÂN LOẠI TẬP TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

Tập tính bẩm sinh là gì?

  • Tập tính bẩm sinh là tập tính sinh ra đã có, di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.

  • Bản năng là tập tính bẩm sinh, là chuỗi các hành động mà tình tự của chúng trong hệ thần kinh đã được gene quy định sẵn từ khi sinh ra, nghĩa là cứ có kích thích thì tác động xảy ra liên tục theo một trình tự xác định. 

  • Tập tính bẩm sinh thường bền vững và khó thay đổi

Tập tính học được là gì?

Tập tính học được là tập tính hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, không di truyền được

Ví dụ minh họa:

Nhện chăng tơ, thú con bú sữa mẹ

Khi nhìn thấy đèn giao thông màu đỏ, những người qua đường dừng lại.


Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close