Khái niệm tập tính

Tập tính là gì?

Tập tính là gì?

Tập tính là những hành động của động vật trả lời kích thích từ môi trường trong và ngoài, đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển.

Vai trò của tập tính là gì?

  • Tăng khả năng sinh tồn của động vật

  • Đảm bảo cho sự thành công sinh sản

  • Là một cơ chế cân bằng nội môi, duy trì môi trường ổn định

 

Ví dụ minh họa: 

Chim di cư tránh rét đảm bảo sự sinh tồn của chim trong mùa đông giá rét

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close