Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của thực vật

Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của thực vật là gì?

MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỰC VẬT

Một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật là gì?

  • Nước: ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng và phát triển của thực vật

 

  • Ánh sáng: đảm bảo nguồn nguyên liệu cho thực vật sinh trưởng, phát triển, tác động đến quá trình phát sinh hình thái của thực vật.

 

  • Nhiệt độ: quyết định sự phân bố của thực vật trong tự nhiên.

 

  • Chất khoáng: là thành phần cấu tạo tế bào, tham gia điều tiết các quá trình sinh lí trong cây → thiếu khoáng làm chậm sinh trưởng và phát triển.

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close