Đặc điểm sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Đặc điểm sinh trưởng và phát triển ở thực vật là gì?

ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

Đặc điểm sinh trưởng và phát triển ở thực vật là gì?

  • Xảy ra tại 1 số vị trí, cơ quan trên cơ thể thực vật như ngọn thân, đỉnh cành,...nơi có các mô phân sinh

  • Diễn ra trong suốt đời sống của thực vật do sự phân chia liên tục của các tế bào tại mô phân sinh

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close