Vai trò của nitrogen

Vai trò của nitrogen là gì? Nguồn cung cấp nitrogen của thực vật từ đâu? Quá trình biến đổi nitrate và ammonium ở thực vật diễn ra như thế nào?

Vai trò của nitrogen là gì?

  • Vai trò cấu trúc: nitrogen là thành phần của các hợp chất hữu cơ quan trọng như protein, nucleic acid, diệp lục,...

  • Vai trò điều tiết: nitrogen tham gia cấu tạo nên enzyme, các hormone thực vật,... qua đó điều tiết các quá trình sinh trưởng, phát triển của thực vật.

Nguồn cung cấp nitrogen của thực vật từ đâu?

Quá trình biến đổi nitrate và ammonium ở thực vật diễn ra như thế nào?

Ví dụ minh họa:

Nitơ cấu tạo nên các nucleotide là đơn phân của acid nucleicTham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close