Một số ứng dụng hiểu biết về vòng đời của sinh vật

Một số ứng dụng hiểu biết về vòng đời của sinh vật là gì?

MỘT SỐ ỨNG DỤNG HIỂU BIẾT VỀ VÒNG ĐỜI SINH VẬT

Một số ứng dụng hiểu biết về vòng đời của sinh vật là gì?

  • Đưa ra các biện pháp chăm sóc phù hợp với từng giai đoạn nhằm thu hiệu quả kinh tế cao nhất

  • Chăm sóc phù hợp cho từng giai đoạn nhằm thu hiệu quả kinh tế về động vật cao nhất

  • Đưa ra các biện pháp phòng chống, tiêu diệt động vật gây hại một cách hiệu quả.

Ví dụ minh họa:


Đưa thiên địch và diệt côn trùng đem lại hiệu quả kinh tế mà chi phí thấp

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close