Vai trò của hô hấp

Vai trò của hô hấp là gì?

Vai trò của hô hấp là gì?

  • Lấy O2 từ môi trường cung cấp cho hô hấp tế bào, tạo năng lượng cho hoạt động sống của cơ thể

  • Thải CO2 sinh ra từ hô hấp tế bào vào môi trường, đảm bảo cân bằng môi trường trong cơ thể

Ví dụ minh họa:

O2 của hô hấp được sử dụng cho hô hấp tế bào tạo ATP.

  • Các hình thức trao đổi khí

    Trao đổi khí ởngười và thú gồm mấy giai đoạn? Các hình thức trao đổi khí là gì?

  • Bệnh hô hấp

    Nguyên nhân gây bệnh hô hấp là gì? Các bệnh về hô hấp là gì? Luyện tập thể dục, thể thao có lợi gì cho hô hấp?

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close