Các hình thức trao đổi khí

Trao đổi khí ởngười và thú gồm mấy giai đoạn? Các hình thức trao đổi khí là gì?

Trao đổi khí ở người và thú gồm mấy giai đoạn?

Trao đổi khí ở người và thú gồm 5 giai đoạn:

 • Thông khí

 • Trao đổi khí ở phổi

 • Máu vận chuyển khí hòa tan

 • Trao đổi khí ở mô

 • Hô hấp tế bào

Các hình thức trao đổi khí là gì?

 • Trao đổi khí qua bề mặt có thể (Ruột khoang, giun dẹp,...): khí O2 và CO2 khuếch tán qua toàn bộ bề mặt cơ thể 

 • Trao đổi khí qua hệ thống ống khí (côn trùng và một số chân khớp): hệ thống ống khí bao gồm các ống khí lớn phân nhánh thành các ống khí nhỏ dần và ống khí nhỏ nhất là ống khí tận: nơi trao đổi O2 và CO2 với tế bào

 • Trao đổi khí qua mang (thân mềm, chân khớp, cá sụn, cá xương, nòng nọc lưỡng cư,...): mỗi mang được cấu tạo từ các cung mang, sợi mang và phiến mang. Hệ thống mao mạch trên phiến mang là nơi trao đổi O2 và CO2 với dòng nước chảy qua phiến mang.


 • Trao đổi khí qua phổi (chim và thú): phổi cùng với đường dẫn khí, cơ hô hấp tạo nên hệ hô hấp ở người. Phổi gồm nhiều phế nang nên bề mặt trao đổi khí rất lớn, phế nang có hệ thống mao mạch dày đặc. Máu chảy trong các mao mạch trao đổi khí O2, CO2 với dòng không khí ra, vào phế nang.

 • Bệnh hô hấp

  Nguyên nhân gây bệnh hô hấp là gì? Các bệnh về hô hấp là gì? Luyện tập thể dục, thể thao có lợi gì cho hô hấp?

 • Vai trò của hô hấp

  Vai trò của hô hấp là gì?

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close