Lý thuyết: Phép trừ trong phạm vi 100 000 - SGK Kết nối tri thức

Số dân của phường mình ở là 23 285 người, ...

  • 5 không trừ được 7, lấy 15 trừ 7 bằng 8, viết 8 nhớ 1.
  • 8 trừ 1 bằng 7, 7 trừ 6 bằng 1, viết 1.
  • 2 không trừ được 9, lấy 12 trừ 9 bằng 3, viết 3 nhớ 1
  • 3 trừ 1 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0, viết 0
  • 2 trừ 1 bằng 1, viết 1

23 285 - 12 967 = 10 318

close