Toán lớp 3 trang 79 - Giảm một số đi một số lần - SGK Kết nối tri thức

Số? Nam có 42 con tem. Sau khi cho các bạn một số con tem, số tem còn lại của Nam so với lúc đầu giảm đi 3 lần. Rô-bốt có 30 đồng vàng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Muốn giảm một số đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.

Muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Nam có 42 nhãn vở. Sau khi cho các bạn một số nhãn vở, số nhãn vở còn lại của Nam so với lúc đầu giảm đi 3 lần. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu nhãn vở?

Phương pháp giải:

Số nhãn vở còn lại của Nam = Số nhãn vở lúc đầu : 3

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

 

Bài giải

Nam còn lại số là

42 : 3 = 14 (nhãn vở)

Đáp số: 14 nhãn vở

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Muốn giảm một số đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.

Muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Rô-bốt có 30 đồng vàng. Khi đi qua mỗi ngã rẽ (như hình vẽ), số đồng vàng của Rô-bốt sẽ thay đổi theo phép tính ghi ở con đường Rô-bốt sẽ đi qua. Tìm đường đi để Rô-bốt có 40 đồng vàng?

Phương pháp giải:

Muốn giảm một số đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần.

Muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Mai có 28 cây bút màu. Sau khóa học vẽ, số cây bút màu còn lại của Mai so với lúc đầu giảm đi 4 lần. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu cây bút màu?

Phương pháp giải:

Số cây bút màu còn lại của Mai = Số cây bút màu Mai có ban đầu : 4

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

 

Bài giải

Mai còn lại số cây bút màu là

28 : 4 = 7 (cây bút màu)

Đáp số: 7 cây bút màu

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Tìm số chia.

Phương pháp giải:

Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải chi tiết:

54 : ? = 6

54 : 6 = 9

Vậy số điền vào dấu ? là 9.

56 : ? = 7

56 : 7 = 8

Vậy số điền vào dấu ? là 8

36 : ? = 9

36 : 9 = 4

Vậy số điền vào dấu ? là 4

close