Toán lớp 3 trang 91 - Nhiệt độ. Đơn vị đo nhiệt độ - SGK Kết nối tri thức

Bảng sau đây cho biết nhiệt độ không khí vào buổi sáng trong một ngày . Dựa vào kết quả đo nhiệt độ của các bạn mà bác sĩ đã nêu. Dự báo nhiệt đô không khí vào các buổi trong ngày ở một địa phương

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Sử dụng nhiệt kế đo nhiệt độ không khí.

a) Ví dụ: Đọc trên thang đo của nhiệt kế, mức thủy ngân ở vạch 30 chỉ nhiệt độ không khí ở Hà Nội là 30oC.

b) Ví dụ: Bảng sau đây cho biết nhiệt độ không khí vào buổi sáng trong một ngày ở ba địa phương:

Nhìn vào bảng, em cho biết:

  • Nhiệt độ không khí ở Hà Nội và ở Lào Cai, nơi nào cao hơn?
  • Nhiệt độ không khí ở Sa Pa và ở Lào Cai, nơi nào thấp hơn?

Phương pháp giải:

So sánh nhiệt độ không khí của các địa phương rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Ta có 30oC > 26oC nên nhiệt độ không khí ở Hà Nội cao hơn nhiệt độ không khí ở Lào Cai.

10oC < 26oC nên nhiệt độ không khí ở Sa Pa thấp hơn nhiệt độ không khí ở Lào Cai.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Sử dụng nhiệt kế để đo nhiệt độ cơ thể.

a) Ví dụ:

Đọc trên thang đo của nhiệt kế, mức thủy ngân ở vạch 37 chỉ nhiệt độ cơ thể là 37 oC.

b) Số?

Dựa vào kết quả đo nhiệt độ của các bạn mà bác sĩ đã nêu (như hình vẽ):

  • Nhiệt độ cơ thể của Việt là …..oC.
  • Nhiệt độ cơ thể của Nam là …..oC.

Phương pháp giải:

Dựa vào kết quả đo nhiệt độ bác sĩ đã nêu, em điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

  • Nhiệt độ cơ thể của Việt là 37 oC.
  • Nhiệt độ cơ thể của Nam là 38 oC.

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Dự báo nhiệt độ không khí vào các buổi trong ngày ở một địa phương được ghi theo bảng sau:

Dựa vào bảng trên, hãy cho biết nhiệt độ không khí:

a) Từng buổi trong ngày là bao nhiêu độ?

b) Thấp nhất là bao nhiêu độ, cao nhất là bao nhiêu độ?


Phương pháp giải:

Dựa vào bảng số liệu ở đề bài và trả lười câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Nhiệt độ không khí vào buổi sáng là 27 oC.

Nhiệt độ không khí vào trưa là 36 oC.

Nhiệt độ không khí vào buổi đêm là 15 oC.

b) Nhiệt độ thấp nhất là 15 oC và nhiệt độ cao nhất là 36 oC.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Có ba người đo nhiệt độ cơ thể được kết quả lần lượt là: 38 oC; 37 oC; 39 oC. Hỏi trong ba nhiệt độ trên, nhiệt độ nào cao hơn nhiệt độ cơ thể của người bình thường? Biết nhiệt độ cơ thể của người bình thường là 37 oC.

Phương pháp giải:

So sánh nhiệt độ cơ thể của ba người với 37 oC rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Ta có 37 oC < 38 oC ;  37 oC < 39 oC  nên nhiệt độ 38 oC và 39 oC cao hơn nhiệt độ cơ thể của người bình thường.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Hoạt động ở nhà:

a) Khi thời tiết thay đổi, em xem nhiệt kế đo nhiệt độ không khí để biết trời nóng hay lạnh mà mặc quần áo cho phù hợp.

b) Khi thấy người sốt nóng, khó chịu, em hãy nhờ người lớn dung nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể để được thăm khám kịp thời.

Phương pháp giải:

Học sinh tự thực hiện tại nhà.

close