Toán lớp 3 trang 55 - Góc, Góc vuông, góc không vuông - SGK Kết nối tri thức

Dùng ê ke, hãy tìm góc vuông, góc không vuông trong các hình dưới đây? Trên giấy ô li, hãy vẽ một góc vuông. Trong các hình sau, hình nào có nhiều góc vuông nhất?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Video hướng dẫn giải

Dùng ê ke, hãy tìm góc vuông, góc không vuông trong các hình dưới đây?

Phương pháp giải:

Đặt đỉnh góc vuông của ê ke vào các đỉnh của góc trong hình đã cho, nếu hai cạnh của góc vuông của thước trùng với hai cạnh của góc đang đo thì đó là góc vuông.

Lời giải chi tiết:

Dùng ê ke để kiểm tra, ta có:

  • Các góc vuông là:

- Góc vuông đỉnh A, cạnh AB, AC.

- Góc vuông đỉnh G, cạnh GK, GH.

  • Các góc không vuông là:

- Góc không vuông đỉnh M, cạnh MN, MP.

- Góc không vuông đỉnh P, cạnh PQ, PR

- Góc không vuông đỉnh I, cạnh IT, IL

- Góc không vuông đỉnh E, cạnh EX, EY

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Hãy vẽ một góc vuông trên lưới ô vuông.

Phương pháp giải:

- Lấy một điểm A bất kì trên giấy làm đỉnh của góc.

- Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với đỉnh A.

- Vẽ 2 cạnh AB và AC của góc trùng với hai cạnh góc vuông của ê ke ta được góc vuông đỉnh A cạnh AB, AC.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Trong các hình sau, hình nào có nhiều góc vuông nhất?

Phương pháp giải:

Bước 1: Dùng ê ke để xác định số góc vuông trên mỗi hình.

Bước 2: Chọn hình có nhiều góc vuông nhất.

Lời giải chi tiết:

Hình A có 1 góc vuông.

Hình B có 4 góc vuông.

Hình C có 3 góc vuông.

Hình D không có góc vuông.

Vậy hình B có nhiều góc vuông nhất.

close