Toán lớp 3 trang 87 - Gam - SGK Kết nối tri thức

Số? Chọn số cân nặng thích hợp cho mỗi con vật.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Để xác định khối lượng các đồ vật trên đĩa cân bên phải ta tính tổng khối lượng các quả cân ở đĩa cân bên trái.

Lời giải chi tiết:

Quan sát hình vẽ ta thấy các cân đều ở vị trí thăng bằng nên khối lượng các vật ở hai đĩa cân bằng nhau.

a) Quả cân ở đĩa bên trái nặng 500 g nên gói đường cân nặng 500 g.

b) Gói mì chính cân nặng 100 g + 50 g = 150 g.

c) Gói hạt tiêu cân nặng 20 g + 20 g = 40 g.

d) Gói muối cân nặng 200 g + 200 g = 400 g.

Ta điền như sau:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

c) Túi táo cân nặng hơn gói bột mì là ...?.... g.

    Túi táo và gói bột mì cân nặng tất cả là ...?... g.

Phương pháp giải:

Bước 1: Quan sát tranh để xác định cân nặng của túi táo và gói bột mì.

Bước 2: Túi táo cân nặng hơn gói bột mì = Cân nặng của túi táo – cân nặng của gói bột mì

              Túi táo và gói bột mì có cân nặng = Cân nặng của túi táo + cân nặng của gói bột mì

Lời giải chi tiết:

c) Túi táo cân nặng hơn gói bột mì là 500 - 250 = 250 (g)

    Túi táo và gói bột mì cân nặng tất cả là 500 + 250 = 750 (g)

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Thực hiện tính kết quả phép tính rồi viết kí hiệu đơn vị gam sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 740 g – 360 g = 380 g

b) 15 g x 4 = 60 g

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Chọn số cân nặng thích hợp cho mỗi con vật.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi nối mỗi con vật với cân nặng thích hợp.

Lời giải chi tiết:

close