Toán lớp 3 trang 65 - Luyện tập chung - SGK Kết nối tri thức

Bạn Mai vẽ một hình vuông trên giấy ô vuông rồi vẽ trung điểm mỗi cạnh của hình vuông đó. Cái ao của chú ếch có dạng hình chữ nhật. Tìm các hình tam giác và các hình tứ giác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập 1

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Bạn Mai vẽ một hình vuông trên giấy ô vuông rồi vẽ trung điểm mỗi cạnh của hình vuông đó. Hình nào sau đây là hình vẽ đúng của Mai.

Phương pháp giải:

Dựa vào đặc điểm của hình vuông và trung điểm của đoạn thẳng để xác định hình được vẽ đúng.

Lời giải chi tiết:

Ta thấy hình 2 và hình 3 là hình vuông (vì có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau).

Mai vẽ trung điểm mỗi cạnh hình vuông đó nên hình 3 là hình vẽ đúng của Mai.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Một tờ giấy hình tròn được dán vào hình vuông (như hình vẽ). Biết bán kính của hình tròn là 2 cm. Hỏi cạnh hình vuông dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp giải:

Cạnh của hình vuông bằng độ dài đường kính của hình tròn.

Đường kính = Bán kính x 2

Lời giải chi tiết:

Độ dài đường kính của hình tròn là 2 x 2 = 4 (cm)

Quan sát hình vẽ ta thấy: Cạnh của hình vuông bằng độ dài đường kính của hình tròn.

Vậy cạnh hình vuông dài 4 cm.

           Đáp số: 4 cm

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Cái ao của chú ếch có dạng hình chữ nhật (như hình vẽ). Mỗi lá súng có dạng hình tròn đường kính 1 dm. Em hãy tìm:

a) Chiều dài của cái ao.

b) Chiều rộng của cái ao.

Phương pháp giải:

a) Chiều dài của cái ao bằng độ dài đường kính của 7 lá súng.

b) Chiều rộng của cái ao bằng độ dài đường kính của 4 lá súng.

Lời giải chi tiết:

a) Mỗi lá súng có đường kính 1 dm.

Quan sát hình vẽ ta thấy chiều dài của cái ao bằng tổng độ dài đường kính của 7 lá súng.

Chiều dài của cái ao là 1 x 7 = 7 (dm).

b) Chiều rộng của cái ao bằng độ dài đường kính của 4 lá súng.

Chiều rộng của cái ao là 1 x 4 = 4 (dm)

                     Đáp số: a) 7 dm

                                 b) 4 dm

Luyện tập 2

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tìm các hình tam giác và các hình tứ giác có trong hình sau:

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi chỉ ra các hình tam giác và hình tứ giác.

Lời giải chi tiết:

Các hình tam giác là: ABC, ACD, ADE

Các hình tứ giác là: ABCD, ACDE

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Trong hình dưới đây, hãy dùng ê ke kiểm tra xem hai bán kính nào của hình tròn tâm O tạo thành một góc vuông.

Phương pháp giải:

Đặt ê ke sao cho đỉnh của ê ke trùng với tâm O của đường tròn và 1 cạnh của ê ke trùng với một bán kính của hình tròn.

Nếu cạnh còn lại của ê ke trùng với một bán kính khác của đường tròn thì hai bán kính đó tạo thành góc vuông.

Lời giải chi tiết:

Hai bán kính OB và OC tạo thành một góc vuông.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Ghép 8 khối lập phương nhỏ được khối lập phương lớn (như hình vẽ). Người ta sơn màu đỏ vào tất cả các mặt của khối lập phương lớn. Hỏi có tất cả bao nhiêu mặt của các khối lập phương nhỏ được sơn màu đỏ?

Phương pháp giải:

- Mỗi khối lập phương nhỏ được sơn 3 mặt.

- Số mặt của khối lập phương nhỏ được sơn màu đỏ = Số mặt được sơn của một khối lập phương nhỏ x Số hình lập phương nhỏ.

Lời giải chi tiết:

Ta thấy mỗi khối lập phương nhỏ được sơn 3 mặt.

Số mặt của các khối lập phương nhỏ được sơn màu đỏ là

3 x 8 = 24 (mặt)

Đáp số: 24 mặt

close