Toán lớp 3 trang 77 - Xem đồng hồ. Tháng - năm - SGK Kết nối tri thức

Hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian vào buổi chiều? Chọn đồng hồ thích hợp với mỗi bức tranh.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?


Phương pháp giải:

Xem giờ trong mỗi bức tranh rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian vào buổi chiều?

Phương pháp giải:

Xem giờ rồi nối với đồng hồ điện tử chỉ cùng giờ vào buổi chiều

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Chọn đồng hồ thích hợp với mỗi bức tranh.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi chọn đồng hồ thích hợp

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính với các số rồi điền kết quả thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Hoạt động 2

Video hướng dẫn giải

Quan sát tờ lịch năm nay và cho biết:

a) Những tháng nào có 30 ngày.

b) Những tháng nào có 31 ngày.

c) Tháng 2 năm nay có bao nhiêu ngày.

Phương pháp giải:

Quan sát tờ lịch và trả lời câu hỏi của đề bài.

Lời giải chi tiết:

Quan sát tờ lịch năm 2022:

a) Những tháng có 30 ngày: Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11

b) Những tháng có 31 ngày: Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12

c) Tháng 2 năm 2022 có 28 ngày.

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Xem tờ lịch tháng 3 rồi trả lời các câu hỏi.

a) Trường của Rô-bốt sẽ đi cắm trại vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 3. Hỏi đó là ngày nào?

b) Ngày cuối cùng của tháng ba là thứ mấy? Ngày đầu tiên của tháng 4 cùng năm là thứ mấy?

Phương pháp giải:

Xem lịch rồi trả lời các câu hỏi của bài toán.

Lời giải chi tiết:

a) Trường của Rô-bốt sẽ đi cắm trại vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 3, đó là ngày 31.

b) Ngày cuối cùng của tháng ba là Chủ Nhật. Ngày đầu tiên của tháng 4 cùng năm là thứ Hai.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Chọn câu trả lời đúng.

Rô-bốt có một chuyến đi đến Tây Nguyên từ ngày 29 tháng 3 đến hết ngày 2 tháng 4. Vậy chuyến đi đó kéo dài bao nhiêu ngày?

Phương pháp giải:

- Xác định số ngày của tháng 3.

- Nhẩm số ngày từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4.

Lời giải chi tiết:

- Tháng 3 có 31 ngày.

- Từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 là: 5 ngày

Chọn đáp án C.

close