Toán lớp 3 trang 89 - Mi-li-lít - SGK Kết nối tri thức

Số? Rót hết nước từ bình sang 3 ca (như hình vẽ). Trong phích có 1 l nước. Rót nước ở phích sang 3 ca. Một chai dầu ăn có 750 lít dầu.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Rót hết nước từ bình sang 3 ca (như hình vẽ).

a) Ca A có 500 ml nước, ca B có ….. ml nước, ca C có ….. ml nước.

b) Lúc đầu lượng nước trong bình có là ...... ml.

Phương pháp giải:

a) Quan sát tranh em xác định lượng nước trong mỗi ca A, B, C.

b) Lượng nước ban đầu trong bình bằng tổng lượng nước có trong 3 ca A, B, C

Lời giải chi tiết:

a) Quan sát tranh ta thấy:

Ca A có 500 ml nước, ca B có 200 ml nước, ca C có 300 ml nước.

b) Lượng nước có trong bình lúc đầu bằng tổng lượng nước trong 3 ca A, B, C

Lúc đầu lượng nước trong bình có là 1 000 ml. (Vì 500 ml + 200 ml + 300 ml = 1 000 ml)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Trong phích có 1 $\ell $nước. Rót nước ở phích sang 3 ca (như hình vẽ).

a) 1 $\ell $ = ........ ml

b) Sau khi rót, lượng nước còn lại trong phích là ........ ml.

Phương pháp giải:

a) Áp dụng cách đổi 1 $\ell $ = 1 000 ml

b) Lượng nước còn lại trong phích = Lượng nước ban đầu – lượng nước ở các ca

Lời giải chi tiết:

a) 1 $\ell $ = 1 000 ml

b) Lượng nước đã rót ra là 200 + 200 + 100 = 500 (ml)

Sau khi rót, lượng nước còn lại trong phích là 1 000 – 500 = 500 (ml)

Vậy số cần điền vào dấu ? là 500.

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Thực hiện tính rồi viết kí hiệu đơn vị mi-li-lít sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 120 ml – 20 ml = 100 ml

b) 12 ml x 3 = 36 ml

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Một chai dầu ăn có 750 lít dầu. Sai khi mẹ đã dùng để nấu ăn thì trong chai còn lại 350 ml dầu. Hỏi mẹ đã dùng bao nhiêu mi-li-lít dầu để nấu ăn?

Phương pháp giải:

Số mi-li-lít dầu dùng để nấu ăn = Số mi-li-lít dầu trong chai ban đầu - Số mi-li-lít dầu còn lại

Lời giải chi tiết:

Số mi-li-lít dầu dùng để nấu ăn là

750 – 350 = 400 (ml)

Đáp số: 400 ml

close