Toán lớp 3 trang 93 - Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Mi-li-mét, gam, mi-li-lít, độ C - SGK Kết nối tri thức

Đo độ dài các đồ vật theo đơn vị mi-li-mét. Tính nhẩm (theo mẫu). Tìm thừa số. Bác Hoa mang 75 quả trứng gà ra chợ bán.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Đo độ dài các đồ vật theo đơn vị mi-li-mét.

Phương pháp giải:

Dùng thước kẻ có chia độ để đo độ dài mỗi vật trong hình vẽ.

Áp dụng cách đổi: 1 cm = 10 mm

Lời giải chi tiết:

Ta điền như sau: 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Chọn số đo phù hợp với mỗi đồ vật trong thực tế.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi chọn khối lượng thích hợp cho mỗi đồ vật.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Em hãy giúp Mai chọn các quả cân thích hợp để cân được đúng 1kg gạo từ một thúng gạo.

Phương pháp giải:

Bước 1: Áp dụng cách đổi: 1kg = 1000 g

Bước 2: Chọn các quả cân có tổng khối lượng bằng 1 000 g

Lời giải chi tiết:

Đổi 1 kg = 1 000g

Ta có 500 g + 200 g + 200 g + 100 g = 1000 g

Vậy ta đặt lên đĩa cân quả cân 500 g, 200 g, 200 g, 100 g để cân được đúng 1 kg gạo.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Sử dụng nhiệt kế em hãy đo nhiệt độ không khí vào một số ngày trong tuần rồi ghi lại theo bảng.

Phương pháp giải:

Em sử dụng nhiệt kế để đo nhiệt độ không khí một số ngày trong tuần rồi ghi vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Em tham khảo số liệu sau đây.

 

Hoạt động 2

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Nhiệt kế nào chỉ nhiệt độ không khí phù hợp với mỗi bức tranh?

 

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, em nối nhiệt kế chỉ nhiệt độ với bức tranh minh họa thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Chọn số cân nặng thích hợp với mỗi vật.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh vẽ em nối số cân nặng thích hợp với mỗi vật.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Cho bốn ca đựng lượng nước như sau:

a)      Tìm ca ít nước nhất?

b)      Tìm hai ca khác nhau để được 350 ml nước.

c)      Tìm hai ca khác nhau để được 550 ml nước.

Phương pháp giải:

- So sánh lượng nước ở mỗi ca rồi kết luận ca ít nước nhất.

- Tính nhẩm rồi kết luận hai ca khác nhau có tổng lượng nước là 350 ml và 550 ml.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có 150 ml < 200 ml < 250 ml < 300 ml

Vậy can B ít nước nhất.

b) Ta có 150 ml + 200 ml = 350 ml

Vậy hai ca B và C chứa tất cả 350 ml nước.

c) Ta có 300 ml + 250 ml = 550 ml

d) Vậy hai ca A và D chứa tất cả 550 ml nước.

close