Toán lớp 5 trang 64 - Khối lập phương, khối hộp chữ nhật - SGK Kết nối tri thức

Một chiếc khung sắt dạng khối hộp chữ nhật có các cạnh được sơn màu như hình vẽ. Ở gần mỗi đỉnh của một chiếc hộp gỗ dạng khối lập phương

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Một chiếc khung sắt dạng khối hộp chữ nhật có các cạnh được sơn màu như hình vẽ.

a) Có mấy cạnh được sơn màu xanh, mấy cạnh được sơn màu đỏ.

b) Chọn câu trả lời đúng.

Người ta lắp một tấm gỗ vừa khít vào mặt trước của chiếc khung sắt đó. Miếng gỗ cần lắp có dạng hình gì?

A. Hình tròn                          

B. Hình tam giác

C. Hình chữ nhật

Phương pháp giải:

a) Quan sát hình vẽ và đếm số cạnh được sơn màu xanh và sơn màu đỏ.

b) Các mặt của khối hộp chữ nhật đều là hình chữ nhật. Từ đó em xác định được dạng của tấm gỗ.

Lời giải chi tiết:

a) Có 4 cạnh được sơn màu xanh, 8 cạnh được sơn màu đỏ.

b) Vì các mặt của khối hộp chữ nhật đều là hình chữ nhật nên tấm gỗ cần lắp vào mặt trước của chiếc khung sắt có dạng hình chữ nhật.

Chọn C.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Ở gần mỗi đỉnh của một chiếc hộp gỗ dạng khối lập phương, bác Hà chạm ba bông hoa (như hình vẽ). Bác Hà đã chạm tất cả .... bông hoa?

Phương pháp giải:

- Hình lập phương gồm có 8 đỉnh.

- Số bông hoa bác Hà đã chạm = Số bông hoa ở gần mỗi đỉnh nhân với số đỉnh.

Lời giải chi tiết:

Hình lập phương gồm có 8 đỉnh. Ở gần mỗi đỉnh, bác Hà chạm 3 bông hoa.

Vậy bác Hà đã chạm tất cả số bông hoa là 3 x 8 = 24 (bông hoa)

Ta điền như sau: Bác Hà đã chạm tất cả 24 bông hoa.

 

               

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Con kiến bò theo đường màu cam trên chiếc khung nhôm dạng khối hộp chữ nhật để đến chỗ hạt gạo (như hình vẽ). Hỏi con kiến cần bò qua mấy cạnh?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Con kiến cần bò qua 3 cạnh (đường màu cam) để đến chỗ hạt gạo.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Chú Ba làm những chiếc đèn lồng có dạng khối lập phương. Mỗi cạnh dùng một nan tre, mỗi mặt dán một tờ giấy màu.

a) Mỗi chiếc đèn lồng cần dùng ..?... nan tre.

b) 5 chiếc đèn lồng như vậy cần dùng ..?.. tờ giấy màu?

Phương pháp giải:

a) Số nan tre cần dùng để làm 1 chiếc đèn lồng bằng số cạnh của mỗi khối lập phương.

b) Số tờ giấy màu cần dùng để làm 5 chiếc đèn lồng = Số tờ giấy màu để làm 1 chiếc đèn lồng x 5

Lời giải chi tiết:

a) Khối lập phương gồm có 12 cạnh. Mỗi cạnh của đèn lồng dùng một nan tre.

Vậy mỗi chiếc đèn lồng cần dùng 12 nan tre.

b) Khối lập phương gồm có 6 mặt.

Mỗi mặt của đèn lồng dán một tờ giấy màu nên 1 chiếc đèn lồng cần dùng 6 tờ giấy màu.

Vậy 5 chiếc đèn lồng như vậy cần dùng 30 tờ giấy màu. (vì 6 x 5 = 30)

close