Toán lớp 3 trang 108 - Khả năng xảy ra của một sự kiện - SGK Kết nối tri thức

Rô-bốt có một đồng xu gồm hai mặt như sau. Rô-bốt bê khay có 4 cái bánh: 3 bánh táo và 1 bánh dâu.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động

Video hướng dẫn giải

Rô-bốt có một đồng xu gồm hai mặt như sau:

 

Hỏi khi Rô-bốt tung đồng xu đó và quan sát mặt trên của đồng xu thì những sự kiện nào có thể xảy ra?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, mô tả khả năng xảy ra với đồng xu khi tung lên.

Lời giải chi tiết:

Khi Rô-bốt tung đồng xu và quan sát mặt trên của đồng xu thì có thể xảy ra 2 khả năng:

+ Mặt trên của đồng xu là mặt hình cỏ bốn lá.

+ Mặt trên của đồng xu là mặt hình ngôi sao vàng.

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Đ, S?

Rô-bốt bê khay có 4 cái bánh: 3 bánh táo và 1 bánh dâu. Mi nhắm mắt và lấy 2 cái bánh trên khay.

a) Mi chắc chắn lấy được 2 bánh táo.                     …….

b) Mi có thể lấy được 1 bánh táo và 1 bánh dâu.    …….

c) Mi không thể lấy được 2 bánh dâu.                    …….

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, mô tả khả năng có thể xảy ra từ đó điền Đ, S thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Mi chắc chắn lấy được 2 bánh táo.    S.

b) Mi có thể lấy được 1 bánh táo và 1 bánh dâu.     Đ

c) Mi không thể lấy được 2 bánh dâu.      Đ

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Việt có một xúc xắc tự làm. Khi quan sát từ hai hướng ta thấy 6 mặt của xúc xắc đó như hình vẽ dưới đây.

Nếu Việt gieo xúc xắc đó một lần và quan sát mặt trên của xúc xắc thì sự kiện nào có thể xảy ra?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, mô tả khả năng xảy ra khi gieo xúc xắc một lần.

Lời giải chi tiết:

Nếu Việt gieo xúc xắc đó một lần và quan sát mặt trên của xúc xắc thì sự kiện có thể xảy ra là:

+ Mặt trên của xúc xắc là hình cái lá.

+ Mặt trên của xúc xắc là hình tròn.

+ Mặt trên của xúc xắc là hình con ốc sên.

+ Mặt trên của xúc xắc là hình cái kẹo.

+ Mặt trên của xúc xắc là hình vuông.

+ Mặt trên của xúc xắc là hình cái bút chì.

 

close