Lý thuyết: Giảm một số đi một số lần - SGK Kết nối tri thức

Muốn giảm một số đi một số lần ta lấy số đó chia cho số lần

close