Lý thuyết: Một phần mấy - SGK Kết nối tri thức

Chia hình tròn thành 2 phần bằng nhau, tô màu 1 phần ...

close