Lý thuyết: Làm quen với chữ số La Mã - SGK Kết nối tri thức

Một số chữ số La Mã thường dùng I một, V năm

close