Sự thay đổi âm (Sound changes)

1. “How often…?” thường nghe như /haʊwɑːfən/ 2. “Can I take…?” thường nghe như /kǝnaɪteɪk/ 3. “have” and “has” thường nghe như /ǝv/ and /ǝz/ 4. “...would…” thường nghe như /wǝd/ 5. “...a…” and “...the…” often sound like /ǝ/ and / ðǝ/.

1. “How often…?” thường nghe như /haʊwɑːfən/

Ví dụ: How often do you vacuum the living room floor? 

(Bạn thường hút bụi phòng khách bao lâu một lần?)

2. “Can I take…?” thường nghe như /kǝnaɪteɪk/

Ví dụ: Can I take your name, please? 

(Làm ơn có thể cho tôi xin tên của bạn được không?)

3. “have” and “has” thường nghe như /ǝv/ and /ǝz/

Ví dụ:

What has he done? 

(Anh ấy đã làm gì?)

What have they done? 

(Họ đã làm gì?)

4. “...would…” thường nghe như /wǝd/

Ví dụ: If cars could clean air, there would be less pollution. 

(Nếu ô tô có thể làm sạch không khí, sẽ có ít sự ô nhiễm hơn.)

5. “...a…” and “...the…” often sound like /ǝ/ and / ðǝ/.

Ví dụ:

The Leaning Tower of Pisa is a famous tower in Italy. 

(Tháp nghiêng Pisa là một tòa tháp nổi tiếng ở Ý.)

The tower is fifty-six meters tall. 

(Tháp cao năm mươi sáu mét.)

  • Ngữ điệu của câu (Intonation)

    Ngữ điệu trong tiếng Anh chính là sự lên xuống của giọng nói, được ví như “nhạc tính” ở trong câu. Đây là một trong những yếu tố quan trọng khi giao tiếp, giúp bạn truyền tải cảm xúc của chính mình. Có thể là vui vẻ, buồn bã, giận hờn, lo lắng hay thâm chí là nghi ngờ.

  • Từ được nhấn trọng âm & từ không được nhấn trọng âm trong câu

    - Trong một câu, hầu hết các từ được chia làm hai loại, đó là từ thuộc về mặt nội dung (content words) và từ thuộc về mặt cấu trúc (structure words). Chúng ta thường nhấn trọng âm vào các từ thuộc về mặt nội dung, bởi vì đây là những từ quan trọng và mang nghĩa của câu. - Những từ thuộc về mặt cấu trúc là những từ phụ trợ cấu tạo ngữ pháp cho câu, làm cho câu đúng về mặt cấu trúc hoặc ngữ pháp. Chúng thường ít quan trọng hơn và không được nhấn trọng âm khi nói.

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close