Âm /e/

Âm /e/ là nguyên âm ngắn. Miệng mở như khi đọc chữ “e” trong tiếng Việt. Môi trên và dưới mở rộng, lưỡi đặt thấp và đầu lưỡi chạm hàm răng dưới. Âm phát ra rất ngắn, nhanh và gọn.

1. Giới thiệu âm /e/

Là nguyên âm ngắn.

2. Cách phát âm /e/ 

- Miệng mở như khi đọc chữ “e” trong tiếng Việt.

- Môi trên và dưới mở rộng, lưỡi đặt thấp và đầu lưỡi chạm hàm răng dưới.

- Âm phát ra rất ngắn, nhanh và gọn.

3. Các dấu hiệu chính tả nhận biết âm /e/

- Dấu hiệu 1. “e” mà tận cùng là phụ âm (ngoại trừ phụ âm “r”) hoặc phần “e” được nhấn trọng âm.

Ví dụ:

letter /ˈlet.ər/ (n): bức thư

pencil /ˈpen.səl/ (n): bút chì

everything /ˈev.ri.θɪŋ/: mọi thứ

collection /kəˈlek.ʃən/ (n): bộ sưu tập

member /ˈmem.bər/ (n): thành viên

- Dấu hiệu 2. trong một số từ kết thúc bằng cụm -ead

Ví dụ:

head /hed/ (n): cái đầu

bread /bred/ (n): bánh mỳ

dead /ded/ (adj): chết

spread /spred/ (v): trải (ra)

4. Một vài trường hợp đặc biệt từ phát âm là /e/.

Ví dụ:

many /ˈmen.i/ (adj): nhiều

said /sed/ (V2): nói

again /əˈɡen/ (adv): một lần nữa

jealous /ˈdʒel.əs/ (adj): hay ghen

breakfast /ˈbrek.fəst/ (n): bữa sáng

 • Âm /ɑː/

  Âm /ɑː/ là nguyên âm dài. Khi phát âm, mở rộng miệng, lưỡi hạ thấp trong khoang miệng, ngân dài hơn chữ “a” thông thường trong tiếng Việt.

 • Âm /æ/

  Âm /æ/ là nguyên âm ngắn. Mở miệng một nửa giống chữ “a”, một nửa giống chữ “e” trong tiếng Việt. Miệng mở rộng, kéo dài về hai bên và lưỡi đặt thấp. Phát âm ngắn, gọn và hạ dần giọng xuống.

 • Âm /uː/

  Âm /uː/ là nguyên âm dài. Cần lấy hơi sâu và đọc kéo dài âm khi đọc. Đồng thời, miệng của bạn sẽ ở trạng thái “chữ o”, đưa môi ra phía trước, miệng hơi căng sang hai bên. Sau đó, hạ từ từ đầu lưỡi xuống và nâng phần cuống lưỡi lên cao rồi giữ nguyên như vậy và phát âm /uː/.

 • Âm /ɔː/

  Âm /ɔː/ là nguyên âm dài. Khi phát âm miệng căng, chu lên phía trước. Tròn môi (chúm chím). Ngân khoảng một giây.

 • Âm /iː/

  Âm /iː/ là một nguyên âm dài. Khi phát âm, lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước. Khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên. Khi phát âm âm này, miệng hơi bè một chút, giống như đang mỉm cười (như cách phát âm chữ cái “i” trong tiếng Việt nhưng kéo dài âm)

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close