Âm /əʊ/

Âm /əʊ/ là nguyên âm đôi. Cách phát âm /əʊ/: Đầu tiên đặt lưỡi ở vị trí phát âm âm /ə/, sau đó miệng tròn dần để phát âm /ʊ/, phát âm /ə/ dài, /ʊ/ ngắn và nhanh.

1. Giới thiệu âm /əʊ/

Là nguyên âm đôi.

2. Cách phát âm /əʊ

Đầu tiên đặt lưỡi ở vị trí phát âm âm /ə/, sau đó miệng tròn dần để phát âm /ʊ/, phát âm /ə/ dài, /ʊ/ ngắn và nhanh.

3. Các ví dụ

joking /dʒəʊkɪŋ/ (V-ing): đùa giỡ

shoulder /ˈʃəʊldər/ (n): cái vai

October /ɒkˈtəʊbər/: tháng 10

potato /pəˈteɪtəʊ/: khoai tây

tomorrow /təˈmɒrəʊ/: ngày mai

4. Các dấu hiệu chính tả nhận biết âm /əʊ/

- Dấu hiệu 1. “o” phát âm là /əʊ/ khi đứng cuối một từ

Ví dụ:

go /gəʊ/ (v): đi

no /nəʊ/: không

ago /əˈgəʊ/ (adv): trước đây

- Dấu hiệu 2. “oa” phát âm là /əʊ/ trong một từ có một âm tiết tận cùng bằng một hay hai phụ âm

Ví dụ:

soap /səʊp/ (n): xà phòng

coast /kəʊst/ (n): bờ biển

load /ləʊd/ (n): vật nặng, gánh nặng

- Dấu hiệu 3. “ou” phát âm là /əʊ/

Ví dụ:

mould /məʊld/ (n): cái khuôn

shoulder /ˈʃəʊldə(r)/: vai

poultry /ˈpəʊltri/: gia cầm

- Dấu hiệu 4. “ow” phát âm là /əʊ/

Ví dụ:

know /nəʊ/ (v): biết

slow /sləʊ/ (adj): chậm

widow /ˈwɪdəʊ/ (n): bà góa phụ

tomorrow /təˈmɒrəʊ/ (n): ngày mai

  • Âm /eə/

    Âm /eə/ là nguyên âm đôi. Phát âm âm /e/ (tương tự chữ cái “e” trong tiếng Việt), sau đó chuyển khẩu hình sang phát âm /ə/. Khi bắt đầu, miệng mở theo chiều ngang, hai hàm răng và môi gần chạm nhưng không khép vào nhau. Phần đầu lưỡi nâng lên khi phát âm âm /e/ và hạ xuống về vị trí tự nhiên khi phát âm âm /ə/.

  • Âm /eɪ/

    Âm /eɪ/ là nguyên âm đôi. Bắt đầu từ âm /e/, sau đó di chuyển về phía âm /ɪ/. Khi bắt đầu, miệng mở rộng thoải mái, đầu lưỡi chạm hàm răng dưới, hàm hạ. Môi dần kéo sang hai bên về phía tai, hàm dưới nâng lên một chút. Kết thúc âm, môi mở hờ.

  • Âm /aɪ/

    Âm /aɪ/ là nguyên âm đôi. Bắt đầu từ âm /a/, sau đó di chuyển về phía âm /ɪ/. Khi bắt đầu, miệng mở hình ovan, lưỡi hạ thấp chạm hàm răng dưới. Sau đó, môi dần kéo sang 2 bên về phía tai, hàm dưới nâng lên 1 chút. Kết thúc âm, môi mở hờ.

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close