Lesson 3 – Unit 3. At the seaside - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Lesson 3 – Unit 3. At the seaside - Tiếng Anh 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 6

Video hướng dẫn giải

6. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

  

Let’s look at the sea.

(Chúng ta cùng đi ngắm biến nào.)

Bài 7

Video hướng dẫn giải

7. Let’s talk.

(Cùng nói nào.)

Lời giải chi tiết:

a. Let’s look at the sea.

(Hãy nhìn ra biển.)

b. Let’s look at the sail.

(Hãy nhìn cánh buồm đi.)

c. Let’s look at the sand.

(Hãy nhìn bãi cát.)

Bài 8

Video hướng dẫn giải

8. Let’s sing!

(Cùng hát nào.)

 

It’s Saturday.

(Hôm nay là thứ Bảy.)

It’s a sunny day.

(Đó là một ngày nắng.)

We’re at the seaside.

(Chúng tôi đang ở bờ biển.)

Let’s look at the sail!

(Hãy nhìn cánh buồm!)

 

It’s Sunday.

(Hôm nay là Chủ nhật.)

It’s a sunny day.

(Đó là một ngày đầy nắng.)

We’re at the seaside.

(Chúng tôi đang ở bờ biển.)

Let’s look at the sand.

(Hãy nhìn bãi cát.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

close