Tổng hợp các cách mở bài cho văn bản thuyết minh (về một sự vật, hiện tượng trong đời sống xã hội), (về một sự vật, hiện tượng trong tự nhiên) lớp 11

Cuộc sống ngày càng phát triển và hiện đại, kéo theo đó là biết bao vấn đề nảy sinh ra trong xã hội, trong đó, phải kể đến đó là hiện tượng…(Dành cho đề bài về hiện tượng đời sống xã hội)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mẫu 1

Cuộc sống ngày càng phát triển và hiện đại, kéo theo đó là biết bao vấn đề nảy sinh ra trong xã hội, trong đó, phải kể đến đó là hiện tượng…(Dành cho đề bài về hiện tượng đời sống xã hội) 

Mẫu 2

Ta biết rằng, con người là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng xã hội. Những vấn đề về xã hội lại là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của con người hay chính con người mà nhiều vấn đề đã xảy ra. ….. là một trong những vấn đề nóng được toàn xã hội quan tâm.

Mẫu 3

Cuộc sống của chúng ta được tạo nên bởi sự đa dạng của muôn loài. Môi trường sống xung quanh có ảnh hưởng to lớn đối với mỗi con người. Nó có thể tác động tích cực nhưng cũng mang đến không ít những khó khăn, thách thức. Chinh vì thế hiện tượng…đem lại cho con người cái nhìn rõ nét hơn về ….(hiện tượng nghiên cứu) 

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close