Tổng hợp các cách kết bài cho bài báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội lớp 11

Việc nghiên cứu về vấn đề … có ý nghĩa to lớn đối với …Làm cho vấn đề … trở nên chân thực hơn, rõ nét hơn từ đó ngày càng khẳng định những giá trị của mình.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mẫu 1

Việc nghiên cứu về vấn đề … có ý nghĩa to lớn đối với …Làm cho vấn đề … trở nên chân thực hơn, rõ nét hơn từ đó ngày càng khẳng định những giá trị của mình. 

Mẫu 2

Như vậy, việc trình bày báo cáo nghiên cứu về vấn đề…có ý nghĩa hết sức to lớn đối với lịch sử hình thành và phát triển của nó. Mang đến cho người đọc cái nhìn rõ hơn qua đó khẳng định giá trị to lớn của mình. Tuy nhiên vẫn cần tiếp tục nghiên cứu trong tương lai với một quy mô mới để có cái nhìn sâu rộng và rõ nét hơn về tác phẩm…

Mẫu 3

Như vậy, đọc xong những tác phẩm về…để lại trong lòng bạn đọc những dấu ấn sâu sắc hơn về…(vấn đề). Từ quá khứ cho đến hiện tại, tác phẩm… vẫn giữ nguyên dấu ấn đậm sau của mình. Việc nghiên cứu những dấu ấn này vấn cần được tiếp tục với một quy mô mới, chiều sâu mới để qua đó chúng ta có thể hiểu thêm về…(Vấn đề nghiên cứu).

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close